Evden Uzaklaştırma Kararı

Evden Uzaklaştırma Kararı

Evden Uzaklaştırma Kararı

Aile içi şiddet günümüz aile sorunlarının temelini sarsan ve ne yazık ki oldukça yaygın yaşanan sorunların başında gelir. Bu itibarla aile kurumunu korumak ve evlilik birliği taraflarının şiddet görmesine mani olmak amacıyla 6284 sayılı Kanun gereğince gerekli hallerde evden uzaklaştırma tedbiri uygulanır. Evden uzaklaştırma kararı ile eşin, müşterek konuttan ya da bulunduğu yerden hakim kararı ile uzaklaştırılması anlamını ihtiva eder. Söz konusu karar ile birlikte müşterek konut şiddet gören eşe tahsis edilir.

Aile üyelerinden birisinin maruz kaldığı her türlü psikolojik, fiziksel, cinsel ya da ekonomik şiddet, 6284 sayılı yasa gereği aile içi şiddet kapsamında değerlendirilir. Söz konusu durumların varlığı halinde hakimden koruma talep etmek mümkündür. Koruma talebi için bu durumların gerçekleşmiş olmasına gerek olmayıp şiddetin gerçekleşme olasılığı bulunduğunda da evden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilir.

Aile içi şiddet yaşandığı takdirde Aile Mahkemesi hakimine müracaat edilmelidir. Zira şiddet uygulayan taraf için uzaklaştırma ve harici tedbirleri uygulamakla yetkili mercii Aile Mahkemesi hakimidir. Fakat bazı tedbirlerin mülki amirce uygulanması da mümkündür. Bu tedbirlere aşağıda değinilmiştir.

Hakim Tarafından Verilebilecek Önleyici Tedbirler

Aile içi şiddetin söz konusu olduğu hallerde 6284 sayılı Kanun’un madde 5 düzenlemesine bakılır. İfade edilen yasal düzenleme ile hakim tarafından verilebilecek önleyici tedbirler düzenlenmiştir. Bu tedbirler şu şekilde ifade edilebilir:

 • Aile içinde şiddet uygulayan tarafın, şiddete maruz kalan tarafa yönelik küçük düşürme, tehdit ya da aşağılama şeklindeki söz, tavır ve davranışlarından menedilmesi tedbiri alınabilir.
 • Şiddet uygulanması durumunda şiddet uygulayanın müşterek konuttan derhal uzaklaştırılması tedbiri uygulanabilir.
 • Şiddet uygulayan tarafın, şiddete maruz kalan tarafın yaşadığı konuta, okula ya da işyerine yaklaşmaması tedbiri alınabilir.
 • Müşterek çocuklar ile şiddet uygulayan kişinin görüşmesi sırasında refakatçi bulunması veya çocuklar ile kurulacak kişisel ilişkinin kısıtlanması ya da tamamen kaldırılması tedbiri alınabilir.
 • Lüzumu halinde, şiddet uygulayanın, şiddete maruz kalan tarafın yakınlarına yaklaşmasından men edilmesi tedbiri de uygulanabilir.
 • Kişinin şahsi eşyalarına ya da ev eşyalarına zarar vermeme tedbiri alınabilir.
 • Şiddeti uygulayan tarafın herhangi bir iletişim aracı ile korunan tarafı rahatsız etmemesi tedbiri alınabilir.
 • Şiddet uygulayan tarafta bulunan ya da taşımasına yasal olarak izin verilen silahlara ilişkin kolluğa teslim edilmesine yönelik tedbir kararı alınabilir.
 • Şiddeti uygulayan tarafın, korunan kimselerin yanında uyuşturucu ya da alkol alması veya bu maddeleri kullanarak söz konusu kişilerin yanına yaklaşması yasaklanabilir. Bunun yanı sıra kişi bağımlı ise hastaneye yatırılması kararı alınabilir.

Hakimin Tarafından Verilebilecek Koruyucu Tedbirler

Bir üst başlıkta önleyici tedbirler ifade edilmiştir. Önleyici tedbirlerin yanı sıra hakim tarafından korucu tedbirlerin verilmesi de mümkündür. Koruyucu tedbirler şu şekilde ifade edilebilir:

 • İş yeri değişikliği,
 • Yerleşim yeri değişikliği,
 • Gerekli koşulların mevcudiyeti halinde aile konutu şerhi,
 • Tanık Koruma Kanunu hükümleri işletilerek kimlik değişikliği.

Söz konusu tedbirler, görüleceği üzere daha ciddi durumlarda alınan ve görece daha kalıcı çözümlerdir. Somut olay değerlendirildikten sonra uygulanması en isabetli tedbir kararı uygulanır.

Mülki Amirin Verebileceği Önleyici Tedbirler

Makale girişinde ifade edildiği üzere Aile Mahkemesi hakiminin yanı sıra mülki amir tarafından tedbir alınması da mümkündür. Mülki amirce alınabilecek tedbirler şu şekilde ifade edilebilir:

 • Korunan kişiye barınma imkanı sağlamak,
 • Korunan kişiye maddi yardım sağlamak,
 • Korunan kişiye geçici koruma sağlamak,
 • Korunan kişinin çocuğuna kreş imkanı sağlamak.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Evden uzaklaştırma kararı, kişinin Aile Mahkemesi hakimine başvurusu ile yapılan değerlendirme sonucu gerekli görülmesi halinde uygulanır. Fakat her durumda Aile Mahkemesi hakimine müracaat edilmesi mecburiyet ihtiva etmez. Buna ilaveten ilgili kamu mercilerine de başvurulabilir. Zira yapılacak müracaat sonucu söz konusu mercilerin Aile Mahkemesi hakimine durumu bildirme yükümlülüğü bulunur. 6284 sayılı Kanun’un madde 8 hükmü gereği ulaşılması en kolay aile mahkemesi hakimi, mülki amir ya da kolluk birimine müracaat edilmelidir.

Evden Uzaklaştırma Kararına Uyulmazsa Ne Olur?

Evden uzaklaştırma kararına veya hakkında alınan başkaca tedbir kararlarına aleyhte davranan kişi süreli hapis cezasına mahkum edilir. Aile mahkemesi tarafından verilen zorlama hapis kararı ile kişinin 3 gün ile 10 arası bir süre hapsine hükmedilir. Kişi hakkında alınan tedbirlerin tekrar ihlal edilmesi halinde zorlama hapis süresi artar ve 15 ila 30 gün arasında bir süre zorlama hapsi uygulanır. Gebze boşanma avukatı yazımızı okumayı unutmayın.

22.10.2022
478
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
AVCI HUKUK
AVCI HUKUK
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?