İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Avcı Hukuk Bürosu, İcra ve İflas Hukuku kapsamında müvekkillerinin en iyi ve doğru bilgileri en hızlı şekilde alması adına başarılı çalışmalar sunmaktadır. Bu kapsamda sunduğu avukatlık hizmetleri ile müvekkillerinin davalarının en iyi şekilde sonuçlanması için planlı, programlı ve disiplinli çalışmalar ve hizmetler vermektedir. Alanında uzman ve deneyimli avukatlara sahip olan büromuz müvekkillerinin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde ve zaman kaybına mahal vermeden gerçekleştirmektedir.

İcra ve İflas Hukukunun Kapsamı

Özel hukuk ilişkileri kapsamında doğan para ve teminat alacaklarının borçlu tarafından ödenmemesi durumunda izlenecek olan yasal süreçleri kapsamaktadır. Bu sürecin başlaması için alacaklının talebi gereklidir. Talebin ardından kanunda belirlenen sınırlar çerçevesinde ve kamu otoritesi ve kuvveti yardımıyla alacaklının alacaklarını temin etmesi noktasında gerekli yasal girişim ve işlemlerin yapılmasıdır. Borcun karşılanmasına yönelik alınan kararların çerçevesi, borçlunun taşınır ya da taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları şeklinde sınırlanmıştır.

Ülkemizde borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin bütün usul ve esaslar bu kanun kapsamında düzenlenmiştir. Kanun gereğince alacağın tahsil edilmesi noktasında İcra ve İflas Daireleri ve İcra Mahkemeleri görevlendirilmiştir. Bu süreçte ihtiyaç duyması halinde polis dahil olmak üzere tüm kolluk kuvvetleri İcra Müdürü’nün gerek görmesi durumunda cebri icra işlemlerinde görevlendirilebilmektedir.

Avcı Hukuk Bürosu, bu alanda müvekkillerine hizmet verirken alacağın tahsili adına borçlunun tüm menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespiti amacıyla kapsamlı ve detaylı araştırmalar yapmaktadır. Böylece müvekkillerinin istediği sonuca en kısa sürede ulaşabilmesi adına önemli bir aşama kaydetmiş olmaktadır.

Bu noktada sunulan diğer hizmetlerin bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Alacağın tahsiline amaç edinmiş icra ve iflas takipleri.
 • Borçlu ya da alacaklı olan müvekkilleri ile karşı taraf arasında borç tasfiyesi kapsamında görüşmeler yapılması ve sulh anlaşması yapılması durumunda anlaşma protokollerinin yapılması.
 • İflas durumunda iflasın ertelenmesi.
 • Bankalarla imzalanan kredi sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkların çözümlenmesi.

Bunlar ve bu kapsam dahilinde olan durumlarda müvekkillerimizin dava süreçlerini en üst düzeyde faydayla atlatması adına hukuk büromuz derin bilgi birikimi, büyük deneyimi ve bu alanda uzman avukatlarıyla hizmet vermektedir.

Alanında Uzman Avukatlar ve Güncel Hizmetler

İcra Hukuku, 2004 sayılı İcra iflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bununla birlikte 2012 yılında yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte 17 maddesinde değişiklik yapılmış ve 3 yeni madde eklenmiştir. Kanunla ilgili en son değişiklik yine aynı tarihte yapılmış ve kanunun 37 maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca 2 maddesi yürürlükten kaldırılmış, 1 yeni madde ve 3 geçici madde eklenmiştir. BMA Hukuk Bürosu bu alanda uzmanlaşmış, deneyim sahibi ve alanındaki gelişmeleri anbean takip eden avukatlarıyla sizlere en doğru ve en güncel bilgileri sunmakta ve avukatlık hizmetlerini en kusursuz şekilde vermektedir.

İcra Hukuku iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar ilamlı icra ve ilamsız icra şeklindedir. İlamlı icrada borçluya karşı alınmış olan mahkeme ilamı olması gerekir. Ayrıca yasaların ilamlı niteliğinde saydığı belgelerde bu kapsamda sayılmaktadır. Bu belgeler sayesinde alacaklı ilamlı icra takibi yapmaya hak kazanabilmektedir. Borçlu, icra dairesi tarafından verilen süre içerisinde borcunu ödemezse ilam, icra dairesi tarafından zorla icra edilir. Belli durumlarda icra takibi yapabilmek için mahkemeden ilam alınması zorunludur. Bu konuya örnek olarak bağlamı para olmayan borçlar verilebilir.

İlamsız icrada ise para ve teminat alacakları söz konusudur. Bu kapsamda icra takibine başvurabilmek için alacaklının mahkeme ilamına ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte alacağın bir senede bağlı olması da gerekmemektedir.

İflasla İlgili Her Türlü Hukuki İşlemde Yanınızdayız

İflas davaları Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde görülmektedir. Ayrıca iflas talepleri de yine bu mahkemelere başvurarak gerçekleştirilebilir. İflas masasını, borçlunun iflas açıldığı tarihte sahip olduğu ve haczi kabul olan mal ve haklar oluşturur. Borçlunun edindiği tüm gelirler iflas masası kapanana kadar iflas masasına dahil edilir ve borçların ödenmesi için kullanılır. Bu kapsamda iflasa tabi olanlar sadece tacirlerdir. Herhangi bir alacaklı, borçluya karşı iflas takibi yaparsa ve mahkemeden de iflas kararı çıkarsa diğer bütün alacaklılar bu durumdan yararlanır ve iflas masasına başvurabilir. İflas durumunda tüm alacaklılar iflas masasına eşittir. Yani alacaklardan hiçbirinin önceliği yoktur.

Her türlü para alacağı iflas talebinin konusu olabilmektedir. Bu kapsamda kamu alacaklarından dolayı da borçlunun iflası istenebilir.

İflas kapsamında oluşabilecek her türlü hukuki ihtiyaç durumunda BMA Hukuk Bürosu hem danışmanlık hizmeti olarak hem de avukatlık hizmetleri kapsamında kaliteli, dikkatli ve güvenilir bilgiler ve çalışmalar sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Kapsamında Alınabilecek Hizmetler

BMA Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde en iyi hizmetleri alabilmesi adına çok geniş ve kapsamlı çalışmalar sunmaktayız. Bu minimalde müvekkillerimize en kaliteli ve güvenilir hizmetleri, en doğru şekilde sunma adına tüm gücümüzle çalışmaktayız. Müvekkillerimizin BMA Hukuk Bürosu sayesinde alabileceği bazı hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Çek, senet, cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili amacıyla icra takibi yapılması.
 • Finans, kredi gibi sözleşmelerden doğan alacaklar kapsamında icra takibi başlatmak.
 • Gerçek ya da tüzel kişilerin alacaklarının temini adına iflas takibi yapmak ve iflas davasını açmak
 • Haksız itirazlara karşı itirazın iptali davası açmak.
 • Borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açmak.
 • Gerçek borcun belirlenmesini sağlamak.
 • Alacaklı ve borçlu olan taraflara anlaşma zemini oluşturmak adına hukuki destek vermek.
 • İflasın kabulü sürecine kadar geçen sürede gerekli yasal takipleri yapmak.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin olarak tüm yasal işlemlerin takibini yapmak.
 • İflas dava süreci ve iflasın kapanması kapsamında geçen süre içerisinde tüm hukuksal alanların korunmasını sağlamak.
 • İflas eden gerçek ya da tüzel kişilerin bu süreci en az hasarla atlatması adına gerekli analiz çalışmalarını yapmak.
 • İlamlı ya da ilamsız takip noktasında gerekli çalışmaları yapmak.
 • İpoteğin paraya çevrilmesi ile alakalı gerekli çalışmaları yapmak.

İcra ve iflas hukuku çerçevesinde görülen tüm bu işlemlerin ve buna benzer diğer işlemlerin en iyi, hızlı ve güvenilir şekilde halledilmesi ve doğru adımların atılabilmesi adına Avcı Hukuk Bürosu hizmetinizdedir. Bu alanda uzman avukatlarımız, müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Müvekkillerimizin en kaliteli, doğru ve güvenilir hizmeti alabilmesi adına tüm gücüyle çalışmaktadır.

22.10.2022
314
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
AVCI HUKUK
AVCI HUKUK
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?