İdare Hukuku [İdari Yargılama Hukuku]

İdare Hukuku [İdari Yargılama Hukuku]

İdari Yargılama Hukuku, İdare Hukuku Anayasa çok sayıda daldan oluşmaktadır. Bu dallardan biri olan idare hukuku ise en temel olan dallar arasında yer almaktadır. Kamu yararı için gerçekleştirilen bütün ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri içerdiği için çok önemlidir. Hem gerçek hem de tüzel kişiler için hukuki durumların yakından incelenmektedir. Ayrıca hukuki açından uygun olmayan işlemlerinde belirlenmesinde yardımcıdır.

İdarenin yapısı ile işleyişi ile ilgili bütün düzenlemelerinde yapıldığı bir birimdir. Kamu ile ilgilidir. Yani vakıf, dernek ya da özel şirketler ile ilgili değildir. Amaç kamu yararının korunmasıdır. Ortaya çıkan sorunlarında çözülmesi için ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

Dünya hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu neden ile de ihtiyaçlarda değişmektedir. Devlet yönetimlerinde de uygun olarak gelişmeler yaşanmaktadır. Meydana gelen uyuşmazlıklar yargı yolu ile çözüme kavuşmaktadır.  İdare hukukunun kapsadığı konular ise soruna neden olan durumun ancak tam anlamı ile bir zarar olan durumda açılan bir davanın görülmesi ve sonuçlanmasına kadar olan her şeydir.

19. yüzyılda doğan idare hukukunun çok sayıda dalları bulunmaktadır. Bu dallar ise;

 • İmar hukuku
 • Regülasyon
 • İdari yaptırımlar
 • İhale hukuku
 • İdari yargılamalar usulü
 • Memur hukuku
 • İdari sözleşmeler hukuku

İmar hukuku; kamu hukuku içerisinde yer alan kuralların oluşturulduğu alt daldır. Bunun yanı sıra özel hukuk hakları çerçevesinde de sınırlamaları bulunmaktadır. Amaç dengesizliklerin ortadan kaldırılması sağlamak ve hukukta yer alan hükümlerin uygulanmasını sağlamaktır.

Regülasyon, idare hukukunun önemli bir alt dalıdır. Ekonomik faaliyetlerin farklı biçimlerde gerçekleşmesi de idarenin kapsamına girmektedir. Sosyal hukuk anlayışının ilkeleri gereği halkın refah seviyesi yükseltilmelidir. Bunun için özel yatırımlar ile yapılmasına da imkanlar sunulması ile mümkün olabilmektedir. İdare de bu tür özel yatırımları denetlemek ile sorumludur.

İhale hukuku ise kurum ile kuruluşların yaptıkları ihalelerin denetilmesi ile ilgilenmektedir. Bir ihalenin bütün esas ile usulleri ile nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bütün usulleri kapsayan hükümler bulunmaktadır.

İdari yaptırımlarda ise tanımlanan bazı özel hallerin yaşanması durumunda araya yargının girmesine gerek duyulmamaktadır. Karar doğrudan doğruya verilecek yaptırım ve cezaların bulunduğu alt daldır. Alınan her karar mutlaka idare hukukunun usullerine uygun olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Söz konusu ceza yaptırımları olduğunda ise nitelik olarak farklılıklar içermektedir.

İdari yargılama usulü, bireyler ve idare arasında meydana gelen bir uyuşmazlık ya da anlaşmazlık durumlarını inceleyen idare hukukunun alt dalıdır.  Bir dava sonucunda eğer telafi edilmesi çok zor bir durumun meydana gelmesi halinde güç zararlar meydana gelecektir. Bu tür durumların önüne geçilebilmesi, hukuka aykırı bir durumun verilmemesi için önemlidir. Şartların uygun olmaması halinde itiraz edilerek verilen kararlar durdurulması için kararlar alınabilmektedir.

Memur hukuku, kamu kurumlarında çalışan ve 657 sayılı tabi olarak atanan memurların atanmasından özlülük haklarına kadar ve memuriyetinin sona erdirilmesi durumuna kadar her şeyi kapsayan hukuk dalıdır.

Kamu hizmetlerinin yapılabilmesi için belirlenen kurallara göre sözleşme yapabilme hakkına bulunmaktadır. İdari sözleşmeler hukukunda bu sözleşmelerde oluşan anlaşmazlıkların yargı yolu ile çözülmesini sağlayan bir dalıdır.

BMA Hukuk olarak sizlere idare hukukunun farklı dallarında oluşan uyuşmazlık, anlaşmazlık ve sorunların çözülebilmesi için sizlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu süreçte neler yapılması gerektiği, davanın açılması, sonuçlanması ve bazı durumlarda da iptal davası açılmasına kadar her zaman sizlerin yanındayız.

İdare Hukuku Hizmetlerimizde Neler Yapıyoruz?

İdari Yargılama Hukuku, İdare Hukuku Kurulduğumuz ilk günden itibaren hukukun ilkeleri ışığında hizmet vermekteyiz. İdare hukukunun, hem hayatımızda hem de anayasadaki yeri çok değerlidir. Yasalar çerçevesinde belirlenen kurallara göre idare ile ilgili her şey idare hukukunun çatısı altında birleşmektedir. Çok geniş bir alanı olduğu içinde uzmanlık gerektiren bir alandır.

Yargıya taşınması düşünülen durumun iyi bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Bütün detayları ile ele alınmalı ve dava dilekçesinde de açık açık belirtilmelidir. Kamu düzeni ile de ilgili olduğu için diğer davalara göre de daha hassas olunmalıdır. Kamu ihalelerinden enerjiye kadar her şey idare hukukunun konusu olduğu için sorunun, uyuşmazlık olan noktanın belirlenmesi kilit bir rol taşımaktadır.

Hizmetimiz kapsamında;

 • Mevcut durumda yapılan idari işlemler tesis edilmektedir.
 • Potansiyel bir sorunun tespit edilmesi durumunda gereken bütün tedbirlerin alınabilmesi için bütün yasal girişimler yapılmaktadır.
 • İdare ile bir işletmeci arasında meydana gelmesi olası olan ihtilaflarında çözümlenebilmesi için yerel mahkemelerce ya da hem ulusal hem de uluslararası tahkim gibi aracıları kullanarak çözüm üretmekteyiz.
 • İdare hukukunu kapsayan davaların açılması ve sonuçlanana kadar süreci takip ederek sizler ile birlikte doğru kararın alınması için çalışmaktayız.

İdare hukukunda sorumlulukta önemli bir tanımdır. Eğer idari bir durumunda gerçekleşen hizmetin kötü bir şekilde yapılması, geç yapılması ve yapılmaması durumunda doğan sorumluluğa kusur sorumluluğu adı verilmektedir. Bazı durumlarda ise bir kusur her zaman meydana gelmemektedir. Ancak oluşan zarardan ise idare sorumludur. Bu duruma ise de kusursuz sorumluluk adı verilmektedir. Davalarda da en dikkat edilmesi gereken noktaların başında gelmektedir.

İdare hukukunun kapsamında açılan davalar;

 • Tazminat davası
 • Hukuka aykırı olduğu düşünülen ya da görülen bir idari işlemin iptal edilmesi için açılan davalar
 • İdari para cezaları için itiraz davası
 • İdari para cezaları için iptal davası
 • İmar hukuku usullerine göre açılan imar davaları
 • İhale davaları
 • Kamulaştırma verilen konular ya da alanlar ile ilgili davalar
 • Memur davaları
 • Öğrenci davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklı davalar
 • Karayolları trafik davaları

Alanında uzman avukatlarımız bu tür davalarda deneyim sahibidir. Sizin şikayetiniz olan durumu detaylı bir şekilde araştırdıktan sonra dava hakkında sizlere detaylı bilgi vermektedir. Kalan süreç planlanmaktadır. Ayrıca sürecin her anında da sizler ile sürekli iletişim halinde olmaktadır. Davanın açılma nedenine göre süreler değişiklik göstermektedir. Mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlanabilmesi için çalışmaktayız. Davaların yanında sizler ile paylaştığımız bir hizmetimizde belediye kanununa göre oluşan uyuşmazlıklar için çözüm yollarının hukuki olarak bulunabilmesi için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yapılan idari bir işlemin bilgi edinme hakkı gereğince bütün detaylarını öğrenebilirsiniz. Bildirilmesi zorunludur.  15 ile 30 gün arasında tüzel ya da gerçek kişiye gerekçe bildirilmektedir. Bu tür durumlarda idare hukukuna girmektedir.

İdari bir durumundan dolayı bir zarar meydana gelmiş ise davanın durumun belirlendiği zamanı takiben bir yıl içinde davanın açılması gerekmektedir. Eğer idari bir işlemden dolayı ise altmış gün ve idari bir sözleşmede ise altmış gün içerisinde davanın açılması gerekmektedir.

İdari bir eylemin neden olduğu bir zararda ilk önce idareye başvurulmaktadır. Bu durum zorunludur. Avukatlarımız sizlere ön karar başvurusu içinde yardımcı olmaktadır. Ön başvuru kabul edilir ise dava açılacak ve süreç hukuki olarak başlayacaktır.

Neden BMA Hukuk?

İdari Yargılama Hukuku, İdare Hukuku üzerine profesyonel bir çalışma ile sizleri buluşturan büromuz siz değerli müvekkillerimiz için hizmet sunmaktadır. Zararın ya da durumun ne olduğu fark etmeksizin sizlerin hakkını en iyi şekilde savunabilmek ve düzeltilmesi gereken durumları ortaya çıkarabilmek için çalışmaktayız ve her zamanda çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla bilgi almak için bizim ile iletişime geçin.

22.10.2022
395
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
AVCI HUKUK
AVCI HUKUK
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?