Medya Hukuku

Medya Hukuku

Medya Hukuku

Medya, çok uzun yıllardır insan hayatında olmakla birlikte sürekli bir değişim ve gelişim halindedir. Bugün özellikle internetkullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel medyadan çok daha fazla yeni nesil medya, sosyal medya, dijital medya hayatımızda çok daha fazla yer almaya başlamıştır. Bununla birlikte gerek kişisel gerekse kurumsal olarak kişilik haklarına zarar verebilecek haberlerin basın yoluyla gerçekleşmesi, medya hukukunun gelişmesine, bu alandaki uyumsuzlukların artmasına sebep olmuştur.

Medya hukuku son derece spesifik bir alandır. Hem özel hukuk hem de kamu hukuku içerisinde görülmesi gerekir. Medya ve basın şirketlerinin idari yapısı, haber verme özgürlüğü, medya ve basın yoluyla işlenen suçlar nitelikleri gereği kamu hukukukapsamındadır. Ancak sözleşme ilişkileri medya ve basın kanalıyla işlenen hukuka aykırı eylemlerden doğan tazmin sorumlulukları da niteliği gereği özel hukuk alanına dahil olmaktadır. 

Interdisipliner bir yapıdaki medya hukuku aynı zamanda medya kuruluşlarını, buradaki çalışanların, işverenin hak ve sorumlulukları gibi alanları da kapsar. Medya sektöründe hizmet vermeye karar veren bir işletmenin, şirketin kuruluşundan gerek çalışanları gerekse kamuoyu ile ilişkilerine kadar her detay hukuki çerçevede devam etmelidir. Karşılıklı görev ve sorumluluklar yasalarla belirlendiği için herhangi bir uyumsuzluk halinde de hukuki yardım almak gerekir. Büromuz medya, basın hukuku kapsamına giren bütün eylemlerde ve bilgi taleplerinde hizmet vermektedir. 

Medya Hukukunun Kapsam Alanları

Medya hukukunun kapsam alanı oldukça geniştir. Basın yayın faaliyetleri, gazetecilik faaliyetleri, radyo ve televizyon faaliyetleri, internet yayıncılığı faaliyetleri medya hukuku kapsamında yer alır. Ülkemizde özellikle özel televizyonların açılmaya başlaması ve uluslararası medyanın faaliyetlere dahil olması kontrolsüz bir gücü ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden yakın zamana kadar medya dördüncü güç olarak anılmıştır. Bu gücün kontrolü ise kanunlar ve hukuk çerçevesinde mümkün olmaktadır. 

Kitle iletişim araçlarının tamamının kendilerine özel yapısı vardır. Özellikleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden de iletişim şekline ait hukuksal sorunlar diğer hukuk dallarıyla bağlantılıdır. Bu nedenle medya hukuku özelinde bir bütün olarak aynı kanun içerisinde düzenlenememesine neden olmuştur. Çünkü yazılı basının, yani kitle iletişim araçları olan gazete ve dergilerin tabi olduğu yasayla televizyon ve radyoların tabi oldukları yasaların düzenleniş şekilleri birbirinden tamamıyla farklıdır. 

Diğer taraftan internet kullanımının yaygınlaşması, sosyal medya gibi devasa bir alanın ortaya çıkması ve gerek kurumsal gerekse bireysel olarak sosyal medyada görev alanların sayısının devasa boyutlara ulaşması medya hukukunun kapsamının oldukça genişlemesine neden olmuştur. Medyada, dijital alanda yenilikler oldukça da hem bireysel hem kamusal hem de kurumsal hakları koruma adına medya hukuku güncellenmeye devam etmektedir. Hal böyle olunca medya hukuku alanında hizmet veren hukuk bürosu ve danışmalık merkezlerinin dinamik bir yapıda olmaları gerekmektedir. BMA Hukuk olarak bu konuya büyük hassasiyet gösteriyor, en güncel içtihatlar ile hizmetlerimize devam ediyoruz.

İnternet Ortamındaki Düzenlemeler 

İnternet medyası, geleneksel medyaya nazaran çok daha karmaşık bir yapıdadır. Bunun nedeni internetin sınırlarının tam olarak tespit edilememesinden kaynaklıdır. Takibi zor olduğu için kontrolü de zorlaşmaktadır. 

Elbette internet medyasında da bireysel ve kurumsal olarak kişisel haklar ihlal edildiğinde hukuki sınırların dışına çıkılmış olur. Fakat internet ortamında suçu, suçluyu, mağduru, suçun yaptırımını vs. tespit etmek oldukça zordur. Kimi zaman yayıncı uyarılmakta, daha tarafı edilmekte ise de kimi zaman karşı tarafı tespit etmek veya davalı konumuna getirebilmek oldukça zor, hatta imkânsız olabilmektedir. 

Ulusal ve uluslararası hukukta internet medyasına dair düzenlemeler yapılmakta, kişilik hakları korunmaya çalışılmaktaysa da bunun devamlı güncellenmesi gibi bir zorunluluk da ortaya çıkmaktadır. Bugün internet medyasının en büyük alanını sosyal medya oluşturuyor ve sosyal medyanın en büyük özelliği çok hızlı bir değişime şahit olmasıdır gerek gündem gerekse kullanım şekilleri takibi zor bir değişimle ilerlemektedir.

Ülkemizde bu kapsamda 2007 yılında adım atılmıştır. İnternet ortamında yapılan yayınlara ait düzenleme ve bu yayınlarla alakalı işlene suçlara ait yaptırımlar 5651 sayılı kanun düzenlenmiştir. Yürürlüğe giren bu kanun, zaman zaman güncellemelerle dönem şartlarına uygun hale getirilmekte, en güncel haliyle kişilik haklarının korunmaya devam etmesi amaçlanmaktadır. Medya hukuku alanının temel çerçevelerinden birisi de bu kanundur.

Medya Hukuku Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

Avcı Hukuk olarak medya hukuku kapsamına giren her alanda gerek bireysel gerekse kurumsal olarak hukuk danışmanlığı, dava takibi hizmetleri sunuyoruz. Hizmet verdiğimiz alanlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

• Medya şirketi kurulumu,

• Medya şirketi alım – satım danışmanlığı,

• Medya organlarının faaliyetlerinin RTÜK vs. yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması,

• Görsel ve yazılı yayınlar sebebiyle açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takip edilmesi,

• İftira, hakaret, onur kırıcı, rencide edici yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi, 

• RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde özel televizyon kuruluşları hakkında hukuki prosedürlerin gerçekleştirilmesi, 

• Medya hukukuyla alakalı bütün hukuki sözleşmelerin hazırlanması,

• Yayın sahibinin hakları, 

• Medya hakları,

• RTÜK ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü,

• Erişim engeli kararları,

• Yanıltıcı reklam ve ilanlarla alakalı işlenen suçlar,

• İdari mercilerle olan hukuki süreçlerin takibi,

• Dizi ve film sözleşmeleri,

• İnternet Medya sözleşmeleri,

• Radyo Medya sözleşmeleri,

• Gazete Medya sözleşmeleri,

• Medya şirketleri sözleşmeleri,

• Lisans sözleşmeleri,

• Basın iş sözleşmelerinin hazırlanması,

• Sponsorluk sözleşmeleri,

• Reklam sözleşmeleri,

• Oyunculuk sözleşmeleri,

• Basın danışmanlığı,

• Menajerlik sözleşmeleri,

• Yapım sözleşmeleri,

• Basın yayın sözleşmeleri,

• Basın çalışan sözleşmeleri,

• Sanal ortamda ya da basılı ortamda marka, gerçek ve tüzel kişi hakkında olumsuz içerikler mücadele,

• Sanal ve yazılı basında imaj koruma ve online itibar yönetimi.

Profesyonel Medya Hukuku Danışmanlık Hizmeti

Avcı Hukuk büromuzun medya hukuku departmanı uzun yıllardır bu alanda görev almış, deneyimli hukukçulardan oluşmaktadır. Departmanımız özellikle basın kuruluşlarının 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince beyannamelerin hazırlanması dahil bütün hukuki işlemlerle bizzat ilgilenmekteyiz. 

Medya hukuku ile ilgili her türlü maddi, manevi tazminat davalarında hizmet sunmaktayız. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ve Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun çerçevesinde ortaya çıkan davalarda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Yine 5187 sayılı Basın Kanunu’ndan kaynaklı ceza davalarının takibi de büromuzca yapılmakta, ağırlıklı çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır.

Avcı Hukuk olarak ayrıca basın kuruluşlarının reklam departmanlarını yakından ilgilendirmekte olan Reklam Mevzuatı da büromuzda uzun yıllardır hassasiyetle takip edilen alanlardan birisidir. Bu sayede reklamlarla alakalı herhangi bir talep ve ihtiyaçlarda da uzman ekibimiz gerekli dava takibi ve yasal danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu gereğince gerek kurum nezdindeki gerekse Danıştay nezdindeki takip edilen işlemler ile davalar da büromuzun sıklıkla faaliyet gösterdiği konulardandır. 

Bizler ulusal ve uluslararası hukuku temel alarak müvekkillerimizin ve danışanlarımızın her türlü mağduriyetinin önlenmesi, maddi ve manevi haklarının korunması konusunda hassasiyetle görev yapıyoruz. Etik değerlerden de taviz vermeksizin uzman kadromuz müvekkillerin mahremiyetlerine ve hassasiyetine saygı duyarak bilgi kirliliği, gerçek dışı bilgi, hakaret, iftira ve hatta suç uydurma gibi bütün yayınlara karşı da hukuki yolların yürütülesi hususunda hizmet vermekte, maddi manevi hakların korunmasına yardımcı olmaktadır.

22.10.2022
2.136
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
AVCI HUKUK
AVCI HUKUK
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?