Hakaret Suçu Nedir? Hakaret Suçu Cezası Nedir?

Hakaret Suçu Nedir? Hakaret Suçu Cezası Nedir?

İnternet üzerinden hakaret suçu, iki farklı şekilde ortaya çıkabilir.

  • Belirli bir durum veya olaya dayandırma yolu ile hedef kişinin saygınlığını ya da şerefini yaralamak .
  • Soyut kelimeler ya da cümleler yolu ile kişiyi rencide etmek.

Yukarıdaki internet üzerinden hakaret suçu tanımına göre bir kimseye sosyal medyada ‘’şerefsiz’’ diyerek soyut bir kelime ile rencide ederek hakaret suçu oluşturmuş olunur.

Hakaret suçunu Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesi düzenler.

TCK Madde 125

1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

                         Hangi Sözler Hakaret Suçu Kapsamında Değerlendirilir?

Hakaret suçuna örnek olarak değerlendirilecek bütün sözleri, kelimeleri tek bir çatı altında toplamak mümkün değildir. Burada bakılması ve incelenmesi gereken temel unsur; sözlerin hedef aldığı kişiyi ya da kişileri toplum nazarında küçük düşürecek, saldırganlık içerip içermediğidir.

Saldırganlık içeren ‘’geri zekalı’’, ‘’aptal’’, ‘’şeref yoksunu’’ gibi sözler hakaret suçuna örnek oluşturmaya gayet yeterlidir.

Sosyal medya üzerinde resimlerin yahut videoların altına yapılan yorumlar da kimi zaman hakaret suçunu oluşturur. Resim ya da videoda yer alan bir kimsenin fiziksel ya da psikolojik durumuna yapılan yorumlar da hakaret suçunu işlemek için yeterlidir. Örnek vermek gerekirse, işitme engelli birine ‘’Sağır herif’’ yorumu hakaret suçunu gerçekleştirir.

Kişisel özellikler haricinde bir kimseye yöneltilen hakaret kapsamına alınabilecek sözler, fiili veya olayı iddia ediyorsa ve bu fiil ispatlanır ise hakaret suçu oluşturmaz. Örneklemek gerekirse ‘’sen o çocuğun katilisin’’ sözlerinin hedefinde olan kişinin öldürdüğü ispatlanırsa bu hakaret suçu oluşturmaz. Daha önceden öldürmüş ve yargılanmış ise ve şu an ortada böyle bir durum yok ise yine hakaret suçuna örnek oluşturur.

Hakaret suçu gerçekleşmesi için mutlaka hakaret içeren kelimeler veya sözler olması gerekmez. Hoş görülmeyen ya da kötü niyet ile konmuş bir fotoğrafın altına ‘’Sensin bu’’ yazarak da hakaret suçu işlenebilir. Davranışın temelinde hedef alınan kişiyi toplum önünde veya toplum önünde olmadan değersizleştirmek, yaralamak vardır.

İnternet üzerinde ya da sosyal medyada sıklıkla kullanılan nezaketsiz sözler ise hakaret suçuna sebep sayılmaz. Twitter benzeri sitelerde oldukça fazla kullanılan ‘’terbiyesiz, edepsiz, saygısız’’ gibi sözler hakaret suçu kapsamında değerlendirilmez.

Beddualar da hakaret suçuna örnek sayılmaz. ‘’Allah belanı versin’’ gibi cümleleri Yargıtay hakaret suçu olarak değerlendirmiyor.

Basının haber yayınlama hakkı, iddia ve savunma dokunulmazlığı çatısı altında toplanan davranışlar internetten hakaret suçu konusu dışındadır ve hakaret suçu oluşturmaz.

Sürekli kamuoyu önünde bulunan kişilerin örneğin sanatçılar, sporcular, siyasetçilerin eleştiriye daha açık olmaları gerekir çünkü normal bir insana göre daha fazla göz önünde bulunacakları için daha ağır eleştirilere tahammül etmeleri gerekir. Örneğin bir siyasetçiye ‘’Sen işini düzgün yapmıyorsun, kalk git o koltuktan!’’ eleştirisi hakaret suçuna örnek olmaz ancak ağır eleştiri denebilir.

Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunun 125. Maddesine göre internet üzerinden ya da sosyal medya platformlarında hakaret suçu gerçekleştirilirse 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Hakaret suçunun hedefi olan kimsenin gıyabında işlenmesi halinde, en az 3 kişi ile ihtilat edildiğinde suçu işleyen kişi cezalandırılabilir.

Sosyal medya üzerinde işlenen suçların alenen işlenmesi sebebiyle verilen ceza 1/6 oranında artırılır.

Hakim adli para cezası ve hapis cezasını aynı anda veremez, ikisinden birini seçmek zorundadır. Verdiği cezayı da gerekçelendirmelidir.

Nitelikli hakaret suçu işlendiği zaman ise ceza 1 sene ile 2 sene arasındadır.

Hakaret suçu;

-Görevinden dolayı kamu personeline karşı işlenirse,

-Dini, siyasi, sosyal konulardan dolayı işlenirse cezanın sınırı bir sene altında olamaz.

Ceza görevli sağlık çalışanına ya da yardımcısına karşı işlendiğinde ceza yarı oranında arttırılır. Hapis cezasına hükmedilmesi halinde de bu ceza ertelenemez.

Karşılıklı hakaret suçunu düzenleyen TCK madde 129/3’e göre karşılıklı hakaret suçunun işlenmesi halinde , davaya bakan hakim ceza vermeyebilir ya da cezayı 1/3’üne kadar indirebilir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunu da düzenleyen TCK madde 299’a göre Cumhurbaşkanının şerefini korumak amacını taşıyan yaptırım 1 seneden 4 seneye kadar hapis cezasıdır. Eğer suç alenen işlenirse ceza 1/6 oranında artırılır.

Hakaret suçunun gerçekleşmesi için gereken unsurları ve sonucunda verilecek olan cezaları bu yazımızda işledik. Hukuki alanda daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız.

22.10.2022
267
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
AVCI HUKUK
AVCI HUKUK
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?