Aile Hukuku ve Miras Hukuku [Boşanma Hukuku]

Aile Hukuku ve Miras Hukuku [Boşanma Hukuku]

Aile Hukuku ve Miras Hukuku [Boşanma Hukuku]

26 Ocak 2021Aile Hukuku, Boşanma Hukuku, Miras Hukuku

Boşanma Hukuku Nedir? BMA Hukuk Bürosu, Kişiler, Aile ve Miras Hukuku kapsamında ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklarda müvekkillerine kaliteli ve güvenilir hizmetler sunan bir hukuk bürosudur. Bu kapsamda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hukuki danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Büromuz, müvekkillerine en doğru bilgiyi ve danışmanlığı en hızlı, güvenilir ve etkili şekilde sunmak ve bununla birlikte yerli ya da yabancı müvekkillerini her alanda ve mecrada savunmak adına faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kişiler Hukuku

Boşanma Hukuku Kişiler Hukuku, Türk medeni kanununun 8. ila 117. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu kapsamda;

 • Kişilerin ehliyetlerini,
 • Kişisel durumlarını,
 • Akrabalık ilişkilerini,
 • Yerleşim yerleri ile olan alakalarını,
 • Kişiliğin başlangıcını ve sona ermesini,
 • Kişiliğin korunmasını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Kişiler Hukuku, medeni hukuk kapsamında değerlendirilmektedir. Kişi teriminin açıklamasına bakıldığında sadece medeni hukukun değil aslında bütün hukukun temelini oluşturan bir konudur. Kişi terimi, hukukun tanıdığı yetkilerden faydalanan ve hukukun yüklediği yükümlülüklerden sorumlu olan kişi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda tanımlanan kişi gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.

Gerçek kişilerde kişilik doğumla kazanılır ve ölümle biter. Bu çerçevede her insan hak ehliyeti açısından eşittir. Kişilerin hak ehliyetini kullanmak için erginlik, temyiz kudreti ve hacir şartlarını sağlıyor olması gerekir. Ülkemizin hukuk kuralları kapsamında ergenlik yaşı 18’dir.

Gerçek kişilerin ilişkileri kan bağı ya da kayın hısımlığı yani evlenme yoluyla olmaktadır. Bununla birlikte kişi, sürekli kalmak niyetiyle bir yerde oturur. Buna ikametgah denir. Bu çerçevede Kişiler Hukuku, kişinin kişilik haklarını korur. Tüm bunların yanı sıra ölümle birlikte kişilik hakkı bitmiş olur. Ayrıca gaiplik durumunda kişi hakları belli hükümlere tabiidir.

Tüzel kişilik, insanlar tarafından oluşturulmuş ve kişilik hakkı taşıyan kurumlardır. Bu kurumlar kişiler hukukuna göre dernekler ve vakıflardır. Bunun dışında devlet kurumları da kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır. Ama bu kurumlar kamu hukukunu ilgilendirmektedir. Bununla birlikte şirketler, sendikalar, partiler de tüzel kişiliklerdir. Ancak bu kişilikler tıpkı devlet kurumlarında olduğu gibi medeni hukukun dışın kalır.

BMA Hukuk Bürosu, Kişiler Hukuku kapsamındaki her türlü ihtiyacınızda sizlerledir. Hukukun bu dalında uzmanlaşmış avukatları sayesinde danışmanlık ya da avukatlık hizmetleri ile yardımınıza koşmaktadır. Bu kapsamda müvekkillerinin en doğru, sağlıklı ve güvenilir hizmeti alması adına tüm gücüyle çalışmaktadır.

Aile Hukuku

Boşanma Hukuku Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu kapsamında ve 118-494. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu düzenleme üç kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Birinci kısım: Evlilik Hukuku
 • İkinci kısım: Hısımlık
 • Üçüncü kısım: Vesayet

Evlilik Hukuku kısmında, evlilikle sağlanmış aileye ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Hısımlık kısmında ise aile ilişkilerine dair detaylar bulunmaktadır. Vesayet kısmında da ergenliğe girmemiş küçüklerin ve kısıtlıların korunması, şahsi ve mali menfaatlerini korumaya yönelik işlerinin yürütülmesi, devlet kontrolü ve denetimi altında işleyecek bir teşkilatın yapısı ve idaresi düzenlenmiştir.

Aile Hukuku’nun başlıca konularını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Evlenmenin koşulları
 • Nişanlanmanın koşulları
 • Evlenme ve nişanlanmanın hükümleri
 • Boşanma ile ilgili süreçler
 • Mal rejimleri
 • Soy bağı
 • Aile konutu
 • Velayet
 • Nafaka hakkı
 • Vesayet
 • Kayyımlık
 • Yasal danışmanlık
 • Evlat edinme
 • Kadın hakları
 • Çocuk hakları

Tüm bunların yanında kayıtlı ya da kayıtsız olması fark etmeksizin sürdürülen yaşam arkadaşlıkları da Aile Hukuku kapsamındadır. Bu kapsamda kayıtlı yaşam arkadaşlığı ile ilgili düzenlemeler Türk Hukuku’nda bulunmamaktadır. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığında da bağlayıcı herhangi bir hak bulunmamaktadır. Ancak ister evlilik içinde ister evlilik dışında olsun doğan çocuk veya çocuklar eşit haklardan yararlanır.

Aile Hukuku kapsamında olan aile içi şiddet, çocuk istismarı, çocuk kaçırma ve bununla birlikte taşıyıcı annelik ve yapay döllenme gibi kadın ya da çocuk hakları konuları hem uluslararası sözleşmelerde hem de iç hukukta özel olarak düzenlenmektedir.

Aile Hukuku’nu ilgilendiren konularda oluşan uyuşmazlıklar Aile Mahkemeleri’nde görünmektedir. Aile Mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerindendir. Bu kapsamda psikolog, sosyal hizmetler çalışanı veya ruh bilimci gibi alanlarda çalışan kişilerden uzmanlıkları çerçevesinde yardım alınabilmektedir. Tüm bunlarla birlikte Aile Mahkemesi’nde yargıçlık yapacak kişilerin ataması yapılırken Aile Hukuku konusunda uzman olup olmadıklarına, evli olup olmadıklarına ya da çocuk sahibi olup olmadıklarına bakılmakta ve buna göre atama gerçekleştirilmektedir.

Aile Hukuku kapsamında görülebilecek davalar şekilde sıralanabilir:

 • Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar.
 • Boşanma davaları.
 • Aile konutu ve uygulamaları kapsamındaki davalar.
 • Evlat edinmek için izin davaları.
 • Evlenme maksadıyla, kadın için bekleme süresinin kaldırılması.
 • Mal ortaklığı ya da ayrılığı kapsamındaki davalar
 • Nafaka davaları.
 • Nişan bozulmasından doğan davalar.
 • Velayet davaları.
 • Kayyum ve vesayet davaları.

Bunlar ve bu kapsamda olan davalarda dava vekilliği ve danışmanlık hizmetleri sunan BMA Hukuk Bürosu planlı, programlı ve detaylı çalışmalarıyla hizmetinizdedir.

Miras Hukuku

Boşanma Hukuku Miras hukukuna ilişkin hükümler Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Ölen kişinin sahip olduğu malvarlığının akıbeti noktasında ilgili normlar Türk Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında belirtilmiştir.

Kişinin ölümüyle birlikte sahip olduğu mal varlığına bağlı hak ve borçlar da yasal mirasçılarına geçmektedir. Yasal mirasçılar kanun kapsamında belirlenen kişiler olabileceği gibi ölen kişinin tasarrufu sayesinde de mirasçı sıfatına hak kazanabilmektedir.

Miras hakkı kazanma şekli sadece ölüm şeklinde değil gaiplik şeklinde de olabilmektedir. Ölüm veya gaiplik şeklinde oluşan miras hakkı kapsamında mirasa konu olan malların yasal ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde, nasıl paylaştırılacağı ve hangi sırayla ödeneceği Miras Hukuku kapsamında belirlenmektedir.

Ölen kişinin mal varlığının paylaştırılması noktasında ölen kişinin sağlığında hazırladığı vasiyetname gibi işlemler ve mirastan feragat gibi konular da Miras Hukuku çerçevesindedir.

 • Miras Hukuku dahilinde görülebilecek davalar şekilde sıralanabilir:
 • Mirasçılık belgesinin alınması.
 • Mirasçılık belgesinin iptali.
 • Miras retti.
 • Miras şirketine mümessil atanması.
 • Mirasta defter tutulması.
 • Terkis ve mirasta iade.

Bunlar ve bunlar gibi davalar Miras hukuku kapsamında görülen davalardan örneklerdir.

Doğru, Hızlı ve Güvenilir Hukuki Hizmetler

BMA Hukuk Bürosu, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle müvekkillerinin en iyi ve kusursuz hizmeti alması adına sahip olduğu tüm güçle ve tüm imkanlarla çalışmaktadır. Kişiler, Aile ve Miras Hukuku kapsamında müvekkillerine en doğru bilginin en hızlı ve güvenilir şekilde verilmesi adına başarılı çalışmalar sunmaktadır. Bu kapsamda yerli ya da yabancı vekillerini her mecrada, en iyi şekilde savunmak adına, en doğru ve güvenilir danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

22.10.2022
299
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
AVCI HUKUK
AVCI HUKUK
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?