Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

22 Kasım 2021

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Evlilik birliği en 1 bir yıl devam eden eşler, görevli ve yetkili mahkemeye beraber başvururlarsa veya eşlerden birinin açtığı boşanma davası diğer eş tarafından kabul edilirse anlaşmalı boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar, serbest iradeleri ile boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocukların durumları hakkında anlaşmalı boşanma protokolü hazırlar. Hazırlanan protokol, mahkeme hakiminin re’sen değerlendirmesine tabidir. Hakim tarafından değerlendirilen protokolün, gereken şartları karşıladığı kanaatine varılırsa anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davası ile birlikte eşler; çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok daha kısa sürede, kendi iradeleri ile belirledikleri koşullar çerçevesinde boşanabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında esas alınan temel unsur, evlilik birliğinin temelinden sarsılması olup bu gerekçe genel boşanma nedenleri arasındadır. Eşlerin, boşanma yönünde gösterdiği ortak iradeleri ise davada bir bakıma karine niteliği taşır. Taraflar, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adında deneyimli bir boşanma avukatı ile hareket etse dahi hakim huzurunda bizzat beyanda bulunmak durumundadır. Mahkeme hakiminin tarafları bizzat dinlemesindeki temel gaye, tarafların boşanma iradelerini özgür iradeleri ile verdiğinin tespit edilebilmesidir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak suretiyle resmen boşanmak isteyen eşlerin karşılaması gereken koşullar TMK md.166/3’te ifade edilmiştir. Yasada ifade edilen koşulların sağlanması ile birlikte boşanma davası açılabilir. Peki, bu şartlar nelerdir?

  • Evlilik birliğinin en az 1 yıldır sürüyor olması,
  • Eşlerin, görevli ve yetkili mahkemeye beraber başvurması veya bir tarafın açtığı davanın muhatapça kabul edilmesi,
  • Eşlerin, hakim karşısında bizzat bulunup beyanda bulunması ve hakimin, tarafların beyanlarını hür iradeleri ile verdiğine kanaat etmesi,
  • Eşlerin, ortak paydada buluşarak hazırladıkları anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından uygun bulunması.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 hükmünde ifade edilen konulara yer vermesi gereken protokoldür. Protokol hazırlanırken, sözleşme serbestiği gereği taraflar başkaca hususları da düzenleyebilir. Hazırlanan protokolün uzman bir avukat nezaretinde hazırlanması, ileride hak ve menfaat kaybı yaşanmasının önüne geçmek adına isabetlidir. Gerektiği gibi hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolüne taraflar hür iradeleri ile imza atmalıdır. Söz konusu protokol, mahkemeye sözlü olarak sunulabileceği gibi yazılı olarak da ibraz edilebilir. Yazılı olarak sunulması, sözlü şekle göre daha avantajlıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nelere Yer Verilmelidir?

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer verilmesi zorunlu konular şu şekilde sıralanabilir:

  • Boşanmanın tüm ekonomik sonuçları,
  • Müşterek çocukların durumu.

Protokol hazırlanırken ihtimam gösterilmesi gereken huşulardan birisi, ortak çocukların velayeti ve çocuklar ile kurulacak kişisel ilişkinin durumudur. Çocuğa ait velayet hakkının verilmediği taraf ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişkinin mahiyeti, hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünde etraflıca ifade edilmelidir.

Velayet hakkını elinde bulundurmayan taraf, ergin olmayan ortak çocuğa ait giderlere katkıda bulunmalıdır. Bu nedenle iştirak nafakası ödemekle yükümlüdür. Anlaşmalı boşanma protokolünde iştirak nafakasının miktarı ve ödeme zamanı yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası ile birlikte resmen boşanan taraflar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma borcu sona ermez. Bu nedenle yoksulluk nafakasına hükmedilir. Yoksulluk nafakasının hangi tarafça ödeneceği, ne kadar ve hangi zaman aralıklarında ödenmesi gerektiği gibi konular düzenlenmeli ve anlaşmalı boşanma protokolünde net bir şekilde izah edilmelidir.

Maddi ve manevi tazminat hususu, kamu düzeni ile ilgili bir husus değildir bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi zorunlu kalemlerden değildir. Fakat maddi ve manevi tazminata ilişkin hususların düzenlenmesinde yarar vardır. Protokolde yer alması zorunlu olmayan başkaca konulara da sözleşme serbestiği ilkesi gereğince yer verilmesinde bir mahsur yoktur. Bu kapsamda taraflar; mal rejimi tasfiyesine, ortak çocuğun üçüncü kişiler ile kuracağı kişisel ilişkisine ve tedbir nafakasına da yer verebilir.

Anlaşmalı boşanma davası ile resmen boşanmak isteyen taraflar, makalede izah edildiği üzere anlaşmalı boşanma protokolüne sahip olmalıdır. Gerek tarafların bizzat, gerekse bir avukattan hukuki danışmanlık alınarak hazırlanacak boşanma protokolü, mahkeme hakimi tarafından onaylanması gerekir. Hakimin, protokolde birtakım değişiklikler yapması halinde bu değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi gerekir. Aksi takdirde anlaşmalı boşanabilmek mümkün değildir. Herhangi bir problem yaşanmaksızın kısa zamanda arzu edilen müspet neticenin hasıl olması adına hukuki anlamda bir protokol hazırlamak ve bu nedenle uzman bir avukattan hukuki destek almak oldukça yararlı olacaktır. Gebze boşanma avukatı ile ilgili merak edilenlerini yazımızda bulabilirsiniz.

22.10.2022
450
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
AVCI HUKUK
AVCI HUKUK
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?