İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işverenin karşılıklı olarak sahip olduğu hakları içerisine alan ve bu hakların yasal anlamda nasıl ve niçin kullanılabileceğini en genel anlamda ifade eden hukuk birimine İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku adı verilmektedir. Bu hukuk birimi;

 • Çalışanların sahip olduğu izinler,
 • Malulen emeklilik durumları,
 • Sigorta primleri ile ilgili olan detaylar ve
 • İşçilerin çalışma koşulları gibi oldukça geniş bir konu yelpazesine sahiptir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku genel anlamda İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik hukuku olmak üzere 2 ana başlık altında incelenmektedir.

İş Hukuku

Bu başlıklardan ilki olan İş Hukuku, işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır. İş Hukukunun bir alanda uygulanabilmesi için ilk şart çalışan işçilerle bünyesinde çalıştıkları işveren arasında bir iş sözleşmesinin olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin maddeleri esasında iş ilişkisi içerisinde bağımlı ve güçsüz konumunda bulunan işçilerin korunması amacıyla işçilerin lehine asgari şartları öngörerek emredici düzenlemeler ile iş hukukunun önemli bir diğer unsuru da devlet olmaktadır.

İş Hukukunun temelleri ilk olarak Sanayi Devrimi ile birlikte gündeme gelmiştir. Sanayi Devrimi ile birlikte açığa çıkan yüksek işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bir işçi sınıfı oluşturulmuştur. Bu süre zarfında devletin işçi sınıfına karşı herhangi bir uygulama gerçekleştirmemesi nedeniyle de işverenler çalışma şartlarını tamamen kendi fikirleri doğrultusunda oluşturmuştur.

Zamanla ağır çalışma şartları, düşük ücretler ve uzun mesai saatleri gibi işçi sınıfının ezildiği bir yönetim anlayışı açığa çıkmıştır. Bu olaylar karşısında kamuoyu sessiz kalmayarak devletlere tepki göstermiş, bu durum da devletlerin aşırı ağır ve pek çok olumsuzluğu içerisinde barındıran çalışma koşullarını düzeltmek için işçi sınıfının lehine uygulanacak bir takım yasaları yürürlüğe koymuştur. Değişen yüzyıllarla birlikte gelişen sürecin sonucunda günümüzde ortaya çağdaş anlamda bir iş mevzuatı ve iş hukuku esasları kazandırılmıştır.

Sağlıklı bir çalışma alanının yaratılabilmesi için profesyonel bir işleyiş olan İş Hukukunun ülkemizdeki ise temelleri ilk olarak 19. Yüzyılın ortalarında atılmıştır. 1877 yılında ilk defa yayınlanarak yürürlüğe giren Mecelle’de iş ilişkilerine dair bir takım düzenlemelere yer verilmiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği tarihten sonra ise iş hukukuna ilişkin olarak gerçekleştirilen düzenlemelerde ortaya çıkan ilk yasa 1924 tarihli 394 sayılı kanun olan “Hafta Tatili Hakkında Kanun”dur.

İş Hukuku,

 • Bireysel İş Hukuku ve
 • Toplu İş Hukuku olarak iki ana başlık altında incelenmektedir.

Bireysel İş Hukuku, işçilerin işverenler ile olan ilişkilerini düzenlerken, Toplu İş Hukuku da işçi ve işveren sendikalarının oluşmasıyla ortaya çıkan ilişkileri kapsamaktadır.

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında yer alan ikinci önemli unsur ise Sosyal Güvenlik Hukukudur. Sosyal Güvenlik Hukuku, toplumda yer alan bireylerin sosyal refahlarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı ayrıca;

 • Oluşabilecek riskleri önceden önleme ve
 • Toplumun gelirlerinin azalmasını önlerken giderlerinin de artmasını engelleme amacı doğrultusunda halkın sosyal refaha ermesi amacını taşıyan bir takım kuralları içerisinde barındırmaktadır.

Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hukukunda olduğu gibi Sanayi Devrimi sonrasında önem kazanarak ilk temelleri bu süre zarfında atılmıştır. Ortaya çıkmış olan toplumsal sorunların çözümü için düzenlenen bu hukuk dalı, ülkemizde 1936 yılında çıkarılan İş Kanunu ile sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemelere sahip olup 1945 yılından sonraki süreçte ise çeşitli sigorta kollarının oluşturulmasına başlanmıştır. Yapılan pek çok reform ve iyileştirmeler sonucunda kurulmasına karar verilen Sosyal Güvenlik Kurumu ile BAĞ – KUR, SSK ve Emekli Sandığı gibi kurumların tüzel kişilikleri sonlandırılarak, farklı sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan tüm bireyler Sosyal Güvenlik Kurumunun bünyesinde bir araya toplanmıştır. Devletin her türlü sosyal hakları güvence altına alması sağlanarak sağlıklı bir çalışma hayatı, sağlıklı bir emeklilik sürecine bağlanmıştır.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı İhtiyaçlarınız İçin Güvenin Adresi: BMA Hukuk Bürosu

BMA Hukuk Bürosu olarak bünyemizde sunduğumuz İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı hizmetimiz ile gerek işçi gerekse de işveren tarafının yaşadığı sorunları profesyonel olarak çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu süreç zarfında hem avukatlık hem de danışmanlık hizmetlerimizi müvekkillerimiz ile buluşturarak İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda meydana gelen problemleri ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde irdeleyerek savunmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Kişilerin haklarının ihlal edilmesi, mağduriyet yaşamaları ve işçi ile işveren arasında açığa çıkan problemlerin giderilebilmesi için kişilerin alanında uzman bir avukattan yardım almaları son derece önem arz etmektedir. BMA Hukuk Bürosu olarak alanında gerekli eğitimleri tamamlamasının yanı sıra uzun yıllardır geniş tecrübelere sahip olan İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku avukatlarımız ile müvekkillerimize profesyonel bir hizmet sunmaktayız. İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku avukatlarımız ile:

 • İşçi tarafından işverene gönderilecek ihtarnameler,
 • İşverenle işçi arasında çıkan her türlü uyuşmazlık,
 • İş akdinin feshi nedeniyle kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • Alacak davaları,
 • Hizmet tespiti davaları,
 • İşe iade ve buna bağlı olan alacak davaları,
 • Fazla çalışma,
 • Ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil ücreti,
 • Yıllık izin ücreti,
 • İş kazası davaları,
 • Sigorta alacakları,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İbranamelerin geçersizliğinin tespiti ve davaları,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin her türlü dava işlemlerinizi profesyonel olarak gerçekleştirebilirsiniz.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku avukat ihtiyaçlarınızı karşılamak için firmamızla dilediğiniz zaman iletişime geçerek uzman kadromuz ile birlikte sorunlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz.

22.10.2022
465
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
AVCI HUKUK
AVCI HUKUK
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?